Seminars: 2016 Fall

Seminars 

2016 Fall

 

Joanna BRYSON(Princeton University): "The computational utility of human identity

Information technology pervades our lives, and not only of those of us in the United States.  Ericsson has predicted that by 2020, 90% of humanity will have a mobile phone (in 2015 there were estimated to be 2.7 billion phone contracts worldwide, an estimated 800 million of which were added in 2014.)  With that technology has come artificial intelligence, able to read and categorise our words and images, and with it a commensurate loss of privacy through anonymity.  Well-qualified experts from Harvard's Margo Seltzer to Facebook's Mark Zuckerberg have declared privacy a thing of the past.

Should we care?  Does identity matter?  Starting from the premise that privacy facilitates variation between individuals, I will begin by looking at the ecological role of cognition, then at that role's twinned consequences: our drives for social conformity and individual differentiation.  I will then review a number of recent modelling-based results from my group concerning identity, communication and cooperation, indicating that:
Both being cooperative and being selfish can be viewed as strategies–a mix of which contribute to the greater good.  Identity appears to be key to the implicit mechanisms that help societies strike the right balance between these.
The imperative to honestly communicate in-group status as a cooperator can be so great that it motivates even dishonest conformity, such as transmitting known false beliefs about others.
Humans' cooperative behaviour includes both blind trust in strangers and a rejection of profitable but unfair offers to cooperate. We can explain this behaviour in a context of partial information, but these fundamental cooperative behaviours are no longer supported by evolution (or learning) if we have too much information, or choice, within our society.
I will frame the above in a discussion of recent claims and concerns about artificial intelligence, which assume that "true" AI would have something like human identity.  I will conclude that this is neither necessary, desirable, or likely to be possible.

 

Ágnes VESZELSZKI (Budapesti Corvinus Egytem): „A beszélt nyelv leírása − a konstrukciós grammatika és az interakcionális nyelvészet szempontjából” – Hungarian language lecture

Az előadás két új, jelenleg is formálódó nyelvészeti szubdiszciplína (irányzat?), az interakcionális nyelvészet (interactional linguistics) és a konstrukciós grammatika (construction grammar) főbb elveit, módszereit és fogalmait rendszerezi. A magyarországi nyelvészetben e két megközelítésmód még csak sporadikusan van jelen, pedig a nemzetközi eredmények arra utalnak, hogy e két különálló, de egymásra hivatkozó terület fogalomrendszere hasznosítható a beszélt nyelv leírásában, jelenségeinek (mint amilyen a prototipikus pletyka is) kategorizációjában.

 

 

Elena VALLINO (University of Torino): "An application of agent-based models on urban passenger mobility: the case study of Varese"

In this paper we present an agent-based model which reproduces transport choices of a sample of 5000 citizens of the city of Varese (northern Italy) and the corresponding PM emissions of their daily commutes. The aim of the model is testing the impact of public policies willing to foster commuting choices with lower PM emissions. Our model structure takes inspiration from the model developed in Natalini and Bravo (2014). The model considers one main process, the commuters‘ decision about what means of transport to utilize. The agents owns a set of preferences—one for each mode of transport (private car, bicycle, public transport)—that have been assigned to them. Throughout the process, these preferences are influenced by the relative price of the different means of transport, by social influence and by the intensity of the policies applied. Each agent is embedded in a social network: neighborhoods are formed according to the closeness of the initial attitudes of the agents. The agent decides its mean of transportation on the basis of the interplay of different factors: relative price of the means of transportation, satisfaction of social needs and uncertainty level. Two kinds of policies are implemented in order to give incentives to the agents to shift to means of transportation with lower PM emissions. The first is market-based and the second aims at influencing the intrinsic motivations of the agents. We test each policy alone, at different intensity levels, and different combinations of the two.  The initial preferences for each modes of transport which are assigned to the agents are derived from distributions inspired to the data from the Italian National Institute of Statistics 2011. We utilize the software NetLogo. Preliminary results suggest that preference-based policies are more effective if compared to price-based ones. However, the application of a mix of different policies seems to give the best outputs: the same amount of resources in terms of policy intensity produce much better results if they are allocated at the same time to two policies, then to one only.

 

Nóra FALYUNA (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola): "A pletyka pragmatikája" - Hungarian language lecture

Nem fogod elhinni, hogy mit hallottam! Lesz egy előadás, amely a pletyka nyelvészeti lehetőségeire fogja helyezni a hangsúlyt. Képzeld el, a pletykát már több területen is vizsgálták. Úgy tudom, foglalkoztak a témával antropológusok, pszichológusok, szociológusok, evolúciós biológusok, filozófusok, irodalmárok (Prodan 1998), de egyesek szerint a nyelvészet is felfigyelt már a téma jelentőségére. A pletyka egy elég komplex és kontextusfüggő jelenség (Al-Hindawi – Fuaad Mirza 2015), így a nyelvészeti pragmatika keretében is jól vizsgálható, hiszen az a „nyelvnek különböző kontextusokban és különböző célok elérésére való használatának a tanulmányozásával foglalkozik” (Németh T. – Tátrai 2013: 129). Az előadás a pletyka pragmatikai vizsgálati lehetőségeit igyekszik vázolni – a teljesség igénye nélkül – az erre irányuló kutatások áttekintésével, illetve egy saját elemzés bemutatásával, amely az internetes kommunikációban zajló pletykálás egy esetére épül. Az előadás célja tehát nemcsak a pletyka nyelvészeti aspektusainak, hanem a pletykálásnak az internet közegében végbemenő átalakulásainak, és új vizsgálati lehetőségeinek prezentálása is.

 

Anna LOVÁSZ (KRTK KTI): „Gender Differences in the Effects of Subjective Feedback – a Computer Game-Based Experiment”

The main question of our research project is whether there are gender differences in the effect of positive subjective feedback - praise and encouragement - on effort and performance. We develop a simple model based on goal-setting theory, in which subjective feedback affects the choice of effort through both the updating of expected performance and direct utility from a pleasant environment. Gender differences in self-confidence and environmental preferences can then lead to differences in effort by feedback type. We test this using a computer game, to be played by random online users and in classroom experiments, during which players are randomly chosen to be given either no feedback or positive feedback. We then compare the relative difference in the effort and performance of those who received no feedback and those who received positive feedback by gender. The effect will be analyzed over different age groups and countries, revealing age and culture-related aspects.

 

Csanád BODÓ (ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék): „Miről beszélnek egymás között a budapesti egyetemisták?” – Hungarian language lecture

Az előadás a Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz (röviden: BEKK) folyamatban lévő munkálatairól számol be. A BEKK célja kettős: egyrészt létrehozni a magyar nyelvű hétköznapi konverzációk első olyan adatbázisát, amely Budapesten élő fiatalok egymással folytatott spontán nyelvi interakcióiból épül fel, és sokféle korpusznyelvészeti elemzési szempont érvényesítését teszi lehetővé. Másrészt a létrehozandó korpuszt a konverzációelemzés keretében a (társadalmi) nem, a szexualitás és az etnicitás konstrukciói mentén vizsgáljuk, azaz arra a kérdésre keressük a választ, hogy miként jönnek létre, változnak vagy válnak kérdésessé társadalmi kategóriák – például a maszkulinitás, a nőiség, a hetero- vagy homoszexualitás, a cigány vagy más etnicitás – a mindennapi konverzációk során.