Martina Katalin Szabó

Martina Katalin Szabó
Download CV Research Fellow (TK Recens)
Selected Publications
  • Boros I. Jr., Gulyás, A., Szabó, M.K., and Havadi, G. 2018. Text Network Analysis – A Bag of Words Model, POLTEXT Incubator Workshop, Budapest, Hungary.
  • Drávucz F., Szabó M.K. 2017. A beszélői szujektivitás vizsgálata szentiment- és emóciókorpuszokon. Nyelvtudományi Intézet. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. ISBN 978-963-9074-70-5
  • Galántai J., Pápay B., Kubik B., Szabó M.K. és Takács K. 2018. A pletyka a társas rend szolgálatában. Az informális kommunikáció struktúrájának mélyebb megértéséért a Computational Social Science eszközeivel. Magyar Tudomány, június, megjelenés előtt
  • Gulyás Attila, Galántai Júlia, Szabó Martina Katalin és Szebeni Zea. 2018. A HuTongue spontán beszélt nyelvi korpusz leiratozásának és annotálásának minőségbiztosítási munkálatai. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kiadványa. Szeged.
  • Gulyás A., Szabó M. K., Boros I. és Havadi G. 2018. A Rákosi-éra pártjegyzőkönyveinek feldolgozása, elemzése és vizualizációja szövegalapú kapcsolatháló-elemzési módszerekkel. In. Vincze V. (szerk.) XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciakötet, Szeged.
  • Gulyás A., Szabó M. K., Boros I. és Havadi G. 2018. Text network analysis and visualization of Hungarian, communist-era political reports, Text2Story 2018 - First Workshop on Narrative Extraction From Text, Grenoble, France. http://ceur-ws.org/Vol-2077/
  • Szabó Martina Katalin és Galántai Júlia. 2017. Egy magyar nyelvű spontán beszélt nyelvi korpusz (HuTongue) létrehozásának tapasztalatai. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének Konferenciája.
  • Szabó M.K., Lázár B., Nyíri Zs., Morvay G. 2017. A negatív emotív elemek vizsgálata a nemek közötti nyelvhasználati különbségek szempontjából. Nyelvtudományi Intézet. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. ISBN 978-963-9074-70-5
  • Szabó M.K., Nyíri Zs., Lázár B. 2017. Negatív emotív szemantikai tartalmú fokozó elemek vizsgálata az angol-orosz és orosz-angol fordítás tükrében. Nyelvtudományi Intézet. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. ISBN 978-963-9074-70-5