Zsuzsanna Szvetelszky

Zsuzsanna Szvetelszky
Download CV Research Fellow (TK Recens)
Research Interests

Gossip; Norma propagation; Cooperation; Reputation; Hierarchies; Network narratives

Selected Publications
  • Szvetelszky Zs. (2015) Hálózat nélkül nincs terjedés. 83-86.o. Természet Világa/Természettudományi Közlöny. 146. évf. 2015. 1. különszám: Hálózatkutatás, hálózatelmélet.
  • Szvetelszky Zs. 2016. A terjedés jellegzetességei: az intraperszonális szinttől a csoportközi transzformációig. In: Balázs Géza - Kovács László - Szőke Viktória (szerk.):  Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. INTER - Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest 212-221.p.
  • Szvetelszky Zs. 2017. Közösségi kételyek. Századvég, 84. 2017/2. szám. 27-39.
  • Szvetelszky, Zsuzsanna: Rejtett szervezetek. Typotex, Budapest, 2017.
Research Projects

OTKA K112929 - Pletyka, reputáció és kooperáció: A társadalmi rend informális építőkövei