Diszkrimináció a pedagógiai értékelésben vagy hálózati hatások? Az etnikai és nemi iskolai teljesítménykülönbségek mechanizmusai

NKFIH FK137765

Projektvezető: Kisfalusi Dorottya

Magyarországon, sok más országhoz hasonlóan, jelentős nemi és etnikai különbségek vannak a tanulók iskolai teljesítményében. Miközben a standardizált teljesítménymérések maguk is jelentős etnikai különbségeket mutatnak, az iskolai osztályzatokban ennél is nagyobbak a különbségek. A nemi különbségek ugyan kevésbé jelentősek a standardizált teljesítménymérések eredményei szerint, viszont azonos teszteredmények mellett a fiúk átlagosan alacsonyabb osztályzatokat kapnak, mint a lányok. Ebben a projektben két lehetséges magyarázatra koncentrálunk, melyek hozzájárulhatnak a teszteredményekre kontrollálva az iskolai osztályzatokban meglévő etnikai és nemi különbségekhez. Egyrészt vizsgáljuk a tanári értékelésben jelenlévő diszkriminációt és a diszkrimináció mögött meghúzódó különféle mechanizmusokat. Másrészt kutatjuk az iskolai teljesítményt befolyásoló kapcsolathálózati mechanizmusokat. A projekt során két, hálózati adatokat tartalmazó paneladatbázis adatait elemezzük a kapcsolatháló-elemzés módszerének segítségével, melyeket többségi és kisebbségi tanulók körében vettek fel Magyarországon és négy másik európai országban. Emellett tanárok és diákok körében három kísérletet és egy új iskolai adatfelvételt tervezünk a tanári értékelésekben jelenlévő diszkrimináció és hatásainak vizsgálatára.

 

Résztvevők:

Samu Flóra

Takács Károly

Vit Eszter