Önkéntes kapcsolatháló kutatás (OTKA NKFIH FK143024)

A KUTATÁS RÖVID ISMERTETÉSE

A kapcsolathálózati megközelítés viszonylag új szemlélete a nonprofit szektor- és ezen belül az önkéntességgel kapcsolatos kutatásoknak. Habár a társadalmi kapcsolatok jelentőségét kezdettől fogva felismerték a szakterület kutatói, a 2000-es évekig szinte csak statisztikai leírások születtek a témával kapcsolatban és azóta is inkább az ilyen jellegű kutatások dominálnak. Ugyanakkor az önkéntesség egy „kapcsolati” jelenség is, ilyen értelemben a társadalmi kapcsolatháló-elemzés az önkéntesség esetében egy módszertani megközelítést takar, amelynek során akár mikro-szinten (egyének kapcsolatai), mezo-szinten (csoportok kapcsolatai) illetve akár makro-szinten (szervezetek kapcsolatai) is vizsgálhatjuk a hálózati tulajdonságokat.

Jelen kutatásban a mikro-szintű kapcsolatokra fókuszálunk, a rövid távú önkéntességre-, ezen belül is a fesztivál-önkéntesekre összpontosítva dinamikus hálózatelemzéssel. A kutatással olyan általános jelenségeket kívánunk megragadni, melyek a hatékonyabb munkaszervezést, a segítő hálózatok létrejöttét és az önkéntesek motivációinak megismerését és erősítését egyaránt szolgálják majd.

A három legnagyobb magyar könnyűzenei fesztivál önkénteseinek felmérésével az a célunk, hogy megértsük, mely interperszonális kommunikációs vagy reputációs hálózatok a leghatékonyabbak az önkéntesek esetében, és milyen készségek és ismeretek terjednek el a kapcsolathálóikon keresztül, különösen a krízis-kommunikáció speciális esetében. Erőssége a kutatásnak, hogy pilot-kutatásainknak köszönhetően, közvetlenül a kétéves lezárás előtti két évre vonatkozóan már vannak kutatási adataink, és ez a kutatás nagy jelentőségű lehet a lezárást követően. Figyelembe véve a társadalmi-gazdasági környezetet, kutatási céljaink három fő kutatási kérdéskörbe csoportosíthatók.

Egyrészt, szervezeti szinten szeretnénk megismerni hogyan viszonyulnak egymáshoz a formális és informális kapcsolatok, és milyen informális hálózati struktúra segíti elő a legjobban a hatékony (járványhelyzetet követően újraértelmezett) önkéntes munkát? Melyek a fő hálózati akadályai a robusztus működésnek, különösen a krízis-kommunikáció tekintetében?

Másrészt, személyes szinten szeretnénk megvizsgálni, hogyan befolyásolja a hálózati struktúra az egyéni teljesítményt, a készségek elsajátítását és a szubjektív jól-létet? Más szóval, milyen típusú kapcsolatok (munkával kapcsolatos- vagy személyes kommunikációs-, reputációs-, együttműködési, barátság-, pletyka-hálózatok) hatékonyabbak a teljesítmény, a munkahelyi elégedettség és a szervezeti elkötelezettség szempontjából?

Harmadrészt, szeretnénk megérteni hogyan élheti túl egy organikusan fejlődő szervezet a két éves lezárást, és hogyan indítja el a működést a két éves lezárás után? Melyek a fő szervezési stratégiák, és mi a szociális hálózatok szerepe az átszervezési folyamatban?

 

 

TÁMOGATÓK:

 

GYAKORNOKI PROGRAM PARTNEREI:

 

 

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK:

 

2023: Bodor-Eranus Eliza – Vit Eszter – Bocskor Ákos:  Önkéntesek szigete – a fesztivál önkéntesek motivációs vizsgálatának eredményei. Önkéntes Szemle 3(1). 57-86 old., https://doi.org/10.53585/OnkSzem.2023.1.57-86

 

2022: Bodor-Eranus Eliza – Bocskor Ákos: A hálózatelemzés lehetőségei az önkéntes kutatásban. Önkéntes Szemle 2 (1). 105-122 old., http://doi.org/10.53585/OnkSzem.2022.1.105-122

 

2021: Bodor-Eranus Eliza – Bocskor Ákos – Szvetelszky Zsuzsanna – Takács Károly – Vit Eszter – Samu Flóra – Galántai Júlia – Pétervári Judit: Professzionalizálódó fesztivál önkéntesség egy kapcsolathálózati kutatás tükrében – esettanulmány. Önkéntes Szemle 1 évf. 2 sz. 110-124 old., http://doi.org/10.53585/OnkSzem.2021.2.110-124

 

KUTATÓK:

 

Projektvezető:

Bodor-Eranus Eliza

 

Kutatók:

Takács Károly

Janky Béla

Szvetelszky Zsuzsanna

Bocskor Ákos

Vit Eszter

 

Gyakornokok:

Csernus Csenge

Halász Petra

Hájos T. Balázs

Horváth Héra

Kovács Ágnes

Lázár Beáta

Morvai Patrícia

Pallér Máté

Szigedi Barbara