Donáció alapú digitális adatgyűjtés

Finanszírozó: ELKH

Projekt kezdés: 2022.11.01.

Projekt időtartam: 24 hónap

 

A kérdőíves survey kutatások uralták a kvantitatív társadalomtudományi kutatások elmúlt 50-70 évét. A kutatók mindig is ismerték ennek a módszernek a gyengeségeit, de mint a rendelkezésre álló legjobb technikát, semmi sem törte meg a hegemóniáját. A közelmúltbeli változások azonban megkérdőjelezték a survey kutatások vezető szerepét. E változások egyik része az egyre nehezebbé váló terepmunka, valamint a csökkenő válaszadási arány; a változások másik motorja pedig új típusú digitális adatforrások megjelenése. A digitális adatok egy része a felhasználók által megosztott tartalmak, például tweetek vagy bejegyzések az általuk kedvelt helyekről, vagy más, közösségi médiában megjelenő reakciók, interakciók.  A digitális adatok részét képezik azok a nem szándékolt adatok is amit a különböző általunk használt eszközök felvesznek rólunk, vagy lakásunkról (pl: mobiltelefonos adatok helylokációja). A digitális adatok sok területen már ma is képesek helyettesíteni a klasszikus survey adatokat. Nem nyilvánvaló azonban, hogy ennek teljes paradigmaváltást kell jelentenie a társadalomtudományi kutatás adatgyűjtésében, mivel a survey módszernek vannak olyan előnyei, amelyeket nem lehet kiváltani, de amelyek felülmúlhatatlanul értékes adatgyűjtési módszerré teszik. A két adatfelvételi mód kombinációja azonban képes lehet kiküszöbölni az egyes módszerek gyengeségeit, sőt a survey és a digitális adatok megfelelő kombinációja olyan új tudáselemeket eredményezhet, amely nem csupán a részek összessége. A kutatásunk fő célja egy olyan módszertani keret létrehozása és tesztelése, amely lehetővé teszi a vegyes (mixed) kutatások effektív lebonyolítását a változó digitális adathozzáférési környezetben.

 

A digitális adatokhoz való hozzáférés standard módja az API-k voltak, de a nagy közösségi oldalak, például a Facebook vagy az Instagram gyakorlatilag letiltotta ezeket a csatornákat. el. Ezek a változások új digitális adathozzáférési modellek kidolgozását implikálták.  Az egyik legígéretesebb új megközelítést adat adományozásnak (data donation) hívják. A GDPR-kötelezettségek miatt a nagy platform szolgáltatóknak „adatletöltési csomagok” (DDP) révén hozzáférést kell biztosítaniuk a felhasználóknak a saját adataikhoz. A „data donation” modellben a kutatók felkérik a felhasználókat, hogy osszák meg a platform által tárolt digitális adataikat. A vállalatok helyett a felhasználókkal való partnerség legfontosabb előnye, hogy átláthatóbbá válik az adatgyűjtési folyamat az adatközlők számára. Mivel ez a kutatási megközelítés a résztvevőkkel való aktív együttműködésre épül, nagyon egyszerű ezt az adatgyűjtést összekapcsolni survey kutatással. A két adattípus ötvözése ideális módja annak, hogy kihasználják egyedi erősségeiket és átlépjünk korlátaikon.

 

Kutatásunk alapja egy multi-platform adatgyűjtés, magyar internetezők reprezentatív mintáján. A kutatásba 500-800 főt tervezünk bevonni. A multi-platform itt nem csak azt jelenti, hogy digitális adatokat és survey adatokat kombinálunk, hanem azt is, hogy különféle forrásokból - Facebook, Instagram, TikTok, Twitter és Google -származó digitális adatokat is gyűjtünk. Ez az adatgyűjtési design teljesen egyedülálló és újszerű, nemzetközi szinten sincs olyan projekt, amely párhuzamosan gyűjt reprezentatív mintán multiplatform megközelítéssel közösségi adatokat.

 

A TK CSS-Recens csoportja által vezetett kutatásnak az adatgyűjtési munkáját az NRC végzi. A kutatás adatvédelmi tájékoztatója innen letölthető: Letöltés

 

A kutatást a Társadalomtudományi Kutatóintézet Kutatásetikai Bizottsága 1-FOIG/130-37/2022 számon engedélyezte.