Kelet- Magyarország Iskolakutatás 2009-2010

A Kelet-Magyarország Projekt a Széchenyi István Szakkollégium finanszírozásával jött létre azzal a céllal, hogy  a kapcsolatháló elemzés módszertani eszközeit alkalmazva vizsgálja, hogy a régió egyik településén a középiskolák frissen kialakult kilencedikes osztályközösségeiben:

a) a formálódó osztálystruktúra hogyan hat olyan fontos jelenségekre mint a társadalmi kirekesztés és -integráció, az iskolai teljesítmény, a baráti, ellenszenvi és a romantikus kapcsolatok; továbbá,

b) hogy ezek a dimenziók hogyan alakulnak az időben, és miképp hatnak vissza az osztálystruktúrára illetve az egyének azon belül elfoglalt státuszára.

A kutatás alapjául három – 2009 októberében valamint 2010 feburárjában és májusában végzett – kérdőíves felmérés szolgál.  Az elemzést megalapozó és kiegészítő további információkat tanári interjúk adnak.