Octopus Research Tools fejlesztése

Finanszírozás: RRF-2.3.1-21-2022-00004 Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, HUN-REN POC

A projekt kezdete: 2021

A projekt időtartama: folyamatos

 

A projekt háttere

Az elmúlt években a személyes megkeresésen alapuló (face-to-face) tudományos adatgyűjtés világszerte –így Magyarországon is – válságba került. Az empirikus társadalomkutatás napról-napra szembesül ennek a módszertannak az egyre nehezebbé és költségesebbé váló megvalósíthatóságával. Ennek eredményeként egyre inkább előtérbe kerülnek a nem személyes megkeresésen alapuló adatgyűjtések, és ezzel párhuzamosan az emberi viselkedéssel kapcsolatos “digitális lábnyomokat” (is) felhasználó kutatások, amelyek bizonyos kérdőíves megkérdezéseket kiválthatnak, illetve kiegészíthetnek. Ezek az adatok számos forrásból származhatnak: weboldalak látogatottsága, közösségi média aktivitás, alkalmazások használata és a készülékek különféle szenzoraiból és log-fájljaiból származó mozgásra és egyéb fizikai körülményekre vonatkozó adatok. Az adatgyűjtés jellegét tekintve ezek nem-intruzív módszerek, hiszen a felhasználó részéről nem igényelnek folyamatos interakciót, ugyanakkor nagyfokú pontosságot és részletességet biztosítanak az emberek digitális életstílusáról. Új perspektívákat nyithat, ha a különféle passzív adatgyűjtési technikákat kombináljuk a survey módszerrel, azaz különféle kérdőívek aktiválását bizonyos események teljesüléséhez kötjük. (Pl. egy kérdésblokk megjelenítése egy adott lokációban való tartózkodáskor, vagy bizonyos mennyiségű képernyőidő vagy applikációhasználat elérésekor.)

Az Octopus Research Tools (ORT)

A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labor (MILAB) keretében és a HUN-REN POC pályázat támogatásával a Társadalomtudományi Kutatóközpontban 2021 őszén kezdődött el társadalomkutatók és informatikusok részvételével az Octopus Research Tools fejlesztése. Az Octopus projekt célja, hogy ezt a két kutatási módszertant, azaz a szenzor- és készülékhasználati log alapú digitális viselkedésre vonatkozó adatgyűjtéseket és a multimédiás tartalmakat (hang, kép, videó) is megjeleníteni képes survey-ek módszerét egy komplex, okostelefon-alapú szoftver ökoszisztéma keretében egyesítse. A cél az volt, hogy egy olyan, nemzetközileg is innovatív kutatási eszközt hozzunk létre, amely alkalmas a legkülönfélébb társadalmi kérdések és problémák tudományos és akár kereskedelmi célú vizsgálatára, az emberi viselkedés modellezésére és előrejelzésére, és ennek alapján a szakpolitikai döntéshozatal támogatására.

Az Octopus rendszer a jelenlegi állapotában három nagyobb egységből épül fel:

1) A felhasználók egy applikáció használatával csatlakoznak a rendszerhez, amelynek segítségével nyomon követhetik az egyes kutatási projektekben kapott feladatokat (pl. egy kérdőív kitöltése vagy egy fénykép feltöltése), illetve transzparens módon láthatják az applikáció által gyűjtött adatok körét, az adatok részletességét, illetve az anonimizálás folyamatát.

2) Az Octopus központi szervere közvetlenül az ELKH hálózatára kapcsolódik, biztonságosan és megbízhatóan tárolja az adatokat. A mobil telefonokra telepített applikáció a telefonokon rögzített adatokat internetkapcsolat segítségével rendszeres időközönként elküldik az Octopus központi szerverének, illetve ellenőrzi, hogy az adott kutatásban van-e újabb adatgyűjtési feladat. Az Octopus egyik előnye a jelenleg elérhető egyéb adatgyűjtési megoldások, elsősorban a kérdőíves szoftverekkel szemben abban áll, hogy az adatgyűjtéshez nincsen szükség állandó internetkapcsolatra.

3) A kutatás adminisztratív felületén a kutatók megtervezhetik kutatásaikat, kérdőíveket dolgozhatnak ki, illetve az egyes modulok adatgyűjtésének módját is „finomhangolhatják”, például meghatározhatják a lokáció rögzítésének gyakoriságát vagy a gyűjtött lokációs adatok pontosságát.

2023 közepére elkészült a szoftver általános keretrendszere, illetve az alapvető jogosultságok kezelése, elérhető a komplex projektszerkesztő felület, a kérdőívszerkesztő (single choice, multiple choice, text, slider kérdéstípusokkal), az adatgyűjtések időzítését szabályozó trigger és notification modul, a mintavételezés, továbbá a passzív adatgyűjtő modulok közül a lokáció és az alkalmazás-használat. Az alkalmazás egyik nagy előnye, hogy egyaránt képes offline/online működésre, tehát a kérdőívek kitöltéséhez nincsen szükség folyamatos online kapcsolatra.

Az okostelefonos applikáció jelenleg közvetlen (APK-alapú) telepítéssel Android rendszerű készülékekre érhető el. Az iOS változat a Testflight alkalmazáson keresztül működik. Mindkét szoftver a terveink szerint elérhető lesz a nyilvános áruházak kínálatában is, azonban ennek jóváhagyása a szenzitív adatgyűjtési megoldások miatt Google és az Apple által egy hosszabb engedélyezési folyamat során valósul meg.

Az adatok tárolása 2023 közepétől, azaz az első tesztkutatások lebonyolításától kezdődőan a Társadalomtudományi Kutatóközpont saját szerverein történik. A rendszer azonban természetesen külső partnerek szerverein is telepíthető majd, hiszen a széles körű felhasználás és a későbbi értékesítés is ebben a formában valósítható meg. 


 

További információ: www.octopus-research.hu