MTA–TK Lendület Társadalmi Rétegződéssel Foglalkozó Digitális Társadalomtudományi Kutatócsoport

Finanszírozó: Magyar Tudományos Akadémia

Pályázat időtartama: 2022. szeptember 1. – 2027. augusztus 31.

A pályázat összefoglalója

A digitális forradalom óta az emberek életének egyre jelentősebb része zajlik az online térben. Éppen ezért a társadalom digitalizációja új területek és egyben új kihívások felé terelte a társadalomtudományi kutatásokat. A digitális tér egyrészt tükrözi az offline térben meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket, másrészt új szakadékokat hoz létre a társadalmi csoportok között. Azonban még azok az elméleti modellek is, amelyeket a szociológusok az elmúlt évtizedekben nagy mélységben és részletességgel dolgoztak ki a társadalom rétegződéséről, és amelyek a digitális világ dimenzióit is tartalmazzák, többnyire kérdőíves adatfelvételek adatain alapulnak. Az önbevallásos felmérések azonban csak korlátozottan képesek megragadni ezeket a digitális egyenlőtlenségeket, mivel sokkal inkább az attitűdök, mint a viselkedés mérésére alkalmasak. Az említett digitális különbségek mérésére alkalmasabb módszer lehet az emberek digitális viselkedésének megfigyelése. Az online térben való jelenlét mellett a digitalizáció az offline életünkről is új típusú adatokat eredményezett. A mindennapi tevékenységeinket, mint például telefonhívásaink helyét, idejét vagy hosszát, vagy a hitelkártyás költéseinket akár másodpercenként rögzítik. A digitalis viselkedések megfigyeléséből származó és a digitalizáció által keletkezett adatok segíthetnek abban, hogy bővítsük vagy finomítsuk a társadalom struktúrájával és működésével kapcsolatos ismereteinket. A kutatás célja az, hogy (1) a klasszikus társadalmi struktúra-elméletek által meghatározott társadalmi csoportok digitális viselkedésbeli különbségeire összpontosítva olyan modelleket hozzon létre, amelyek pusztán az emberek digitális lábnyomaiból meg tudják becsülni a társadalmi osztályba tartozást, hogy (2) a társadalmi szerkezet olyan, új dimenzióit tárja fel az online térben, amelyekkel a meglévő elméleteket kibővítésére, vagy akár új társadalmi rétegződési elméleteket felállítására lehetőség nyílhat, és hogy (3) a digitális, megfigyelési adatok felhasználásával bővítse a társadalom különböző rétegeihez tartozók egyenlőtlenségeiről szerzett tudásunkat.

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

KUTATÓK