A társadalmi dinamika vizsgálatának szerepe a pandémiás védekezésben – Koltai Júlia új cikke

A társadalmi dinamika vizsgálatának szerepe a pandémiás védekezésben – Koltai Júlia új cikke

„A társadalmi dinamika vizsgálatának szerepe a pandémiás védekezésben” címmel jelent meg Ligeti Anna Sára, Bokányi Eszter, Karsai Márton, Koltai Júlia, Oroszi Beatrix és Röst Gergey cikke a Népegészségügy folyóiratban.

Elérhető az alábbi linken: https://nepegeszsegugyi-egyesulet.hu/sites/default/files/2022-08/e-nepeg2201_1.pdf

 

Absztrakt:

A tanulmányban ismertetjük a COVID-19 pandémia alatt Magyarországon végzett, a társadalmi dinamikát vizsgáló kutatásainkat, valamint bemutatjuk, hogy ezek a vizsgálatok hogyan épültek be a járványvédekezést segítő epidemiológiai elemzésekbe, helyzetértékelésekbe. Jelen publikáció célja, hogy bemutassa a magyarországi COVID-19 pandémia idején zajló, a lakosság viselkedésmintáinak és az egyes intézkedésekkel kapcsolatos attitűdjeinek feltárására irányuló monitoring rendszer legfontosabb eredményeit, különös tekintettel a kontaktusszámnak, a külföldi utazásban résztvevők arányának, a zárt térben alkalmazott egyéni védekezési módszerek arányának, valamint a védőoltást visszautasítók arányának a változására. Röviden bemutatja továbbá a védőoltást visszautasítók kormegoszlását és kontaktusszám változását a vizsgált időszak alatt.