Kiss László és Ring Orsolya két tanulmánya is megjelent hazai folyóiratokban

"A „Kádár-korszak” jogszabályalkotása az adatok tükrében (1956. november – 1989. október)" című cikk a Jog-Állam-Politika 2022/4. számában, míg "A Kádár-korszak „arcai”. Magyar politikusok médiareprezentációja 1957 és 1989/90 között" című tanulmány a Politikatudományi Szemle 2022/4. számában jelent meg.