Új publikáció: A sport és a szakszervezetek – a sportegyesületi struktúra átalakítása Kelet-Közép-Európában

Új publikáció: A sport és a szakszervezetek – a sportegyesületi struktúra átalakítása Kelet-Közép-Európában

„A sport és a szakszervezetek – a sportegyesületi struktúra átalakítása Kelet-Közép-Európában” címmel jelent meg Kiss László és Mitrovits Miklós cikke a Századokban.

Absztrakt:

A második világháború végén Kelet-Közép-Európa szovjet megszállás alá került. A régió országainak szovjetizációja ugyan nem egyszerre és nem teljesen azonos körülmények között ment végbe, de a szovjet szándékokat illetően nem volt különbség: egységes, szovjet mintájú modellek létrehozása a politika, a gazdaság és a kultúra területén.1 Így volt ez a sportirányításban is. Szinte közhelynek számít, hogy minden szocialista országban 1949-től szovjet minta alapján átszervezték a sportot, a hagyományos klubokat megfosztották identitásképző elemeiktől, politikai okokból egyeseket kiemeltek, másokat elnyomtak. Ugyanakkor ma már az is világos, hogy mind a politikai és a gazdaság területén, mind a sport átszervezésében voltak különbségek az egyes országok között, és a szovjet mintát sehol nem vették át teljes mértékben, sőt nem csupán a szovjetekhez, hanem egymáshoz képest is akadtak eltérések. A tanulmányban magát a „szovjet mintát”, majd annak lengyelországi, csehszlovákiai és végül – a legrészletesebben – magyar változatát mutatjuk be.

A cikk elérhető itt:

Kiss, László és Mitrovits, Miklós (2023) A sport és a szakszervezetek : a sportegyesületi struktúra átalakítása Kelet-Közép-Európában = Sports and trade unions : the transformation of the network of sports associations in East-Central Europe. SZÁZADOK, 157 (4). pp. 683-709. http://real.mtak.hu/171537/1/szazadok_2023_04_Kiss-Mitrovits.pdf