Keller Tamás

Keller Tamás
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK Recens)
Kutatási területek

Keller Tamás PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte meg 2010-ben szociológiából. A TÁRKI tudományos munkatársa volt, majd Alexander von Humboldt posztdoktori ösztöndíjasként előbb a berlini Freie Universität Public Economics tanszékén, ezt követően pedig a WZB Berlin Social Science Center-ben dolgozott kutatóként. A CEU Institute for Advanced Study ösztöndíjasaként tért vissza Magyarországra. Jelenleg a Társadalomtudományi Központ (TK) Center for Educational and Network Studies teljes állású és a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaság-tudományi Intézetének fél állású tudományos főmunkatársa. Kutatási témája az oktatási egyenlőtlenségek mozgatórugóinak feltárása, különös tekintettel a családi háttér, a kortárs csoportok, valamint a nem-kognitív készségek hatására. Ebben a témában jelenleg számos nagymintás, előregisztrált terepkísérletet végez.

 

 

Projektek

MTA Bólyai ösztöndíj

 • BO/00569/21/9. Futamidő: 2021-09-01 - 2024-06-30. A pályázat címe: Nudging az iskolában – növelhető-e a diákok iskolai sikeressége az intézményi rutinok kis mértékű, könnyen kivitelezhető változtatásával? Elnyert támogatás: ~4,5 M Ft.

 • BO/00416/17. Futamidő: 2017-09-01 - 2020-06-30. A pályázat címe: Az iskolai egyenlőtlenségek csökkentése – iskolai randomizált terepkísérletek. Elnyert támogatás: ~4,5 M Ft. Kiváló minősítéssel lezárva

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

 • PD-105976, Futamidő: 2012-09-01 - 2015-12-31. A pályázat címe: Az önbizalom szerepe az iskolai tudás megszerzésében. Elnyert támogatás: 16,099 M Ft. Kiváló minősítéssel lezárva
 • FK-125358, Futamidő: 2017-09-01 - 2021-08-31. A pályázat címe: A padtársak hatása – hogyan befolyásoljak a padtársak egymás tanulmányi teljesítményét. Elnyert támogatás: 37,142 M Ft
 • K-135766, Futamidő: 2020-09-01 - 2024-08-31. A pályázat címe: Randomizált terepkísérletek alkalmazása az oktatás szociológiai kutatásokban. Elnyert támogatás: 25,344 M Ft

 

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

 • ÚNKP-21-5-CORVINUS-132, Futamidő: 2021-09-01 - 2022-08-31. A pályázat címe: Nudging az oktatásban – növelhető-e a hallgatók tanulmányi teljesítménye az intézményi rutinok kis mértékű, könnyen kivitelezhető változtatásával? Elnyert támogatás: ~2,9 M Ft.

 • ÚNKP-19-4-BCE-07, Futamidő: 2018-09-01 - 2019-06-30. A pályázat címe: Etnikai teljesítménykülönbségek az általános iskolában és az ellentétes kultúrák hipotézise. Elnyert támogatás: 2,4 M Ft. Kiváló minősítéssel lezárva
 • ÚNKP-18-4-BCE-16, Futamidő: 2019-09-01 - 2020-06-30. A pályázat címe: Terepkísérletek a társadalomtudományokban. Elnyert támogatás: 2.4 M Ft. Kiváló minősítéssel lezárva

 

Global Development Network, CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute)

 • RRC16+05, Futamidő: 2016-01-01 - 2016-12-31. A pályázat címe: Effects of peer-based informational campaigns in the transition to secondary education. Elnyert támogatás: 6270 USD

 

Alexander von Humboldt Foundation

 • Futamidő: 2013-09-01 - 2014-07-31. A pályázat címe: The self-assesment mechanism in educatioanl choices. Elnyert támogatás: ~38500 EUR
 • Futamidő: 2015-09-01 - 2016-07-31. A pályázat címe: Sibling-effect in the transition to tertiary education. Elnyert támogatás: ~32000 EUR
 • Futamidő: 2020-05-01 - 2020-07-31. A pályázat címe: Delay of gratification and early childhood social-class differences in test-scores. Elnyert támogatás: ~10000 EUR

 

Institute for Advanced Study, Central European University

Futamidő: 2016-10-01 - 2017-06-30. A pályázat címe: Peer-Based Informational Campaigns - Experimental Design in Educational Research. Elnyert támogatás: ~12600 EUR