Kmetty Zoltán

Kmetty Zoltán
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK Recens)
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: Kmetty.Zoltan@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36 1 224 6700 / 5454
 • Épület: T. (Emelet, szobaszám: 1.25)
Kutatási területek

Módszertan

Statisztika

Politikai részvétel

Kapcsolathálózat kutatás

Számítógépes társadalomtudomány

Szövegbányászat

Kiemelt publikációk
 • Kmetty, Zoltán; Stefkovics, Ádám; Számely, Júlia; Deng, Dongning; Kellner, Anikó; Pauló, Edit; Omodei, Elisa; Koltai, Júlia. 2024. Determinants of willingness to donate data from social media platforms. Information Communication and Society Online First pp. 1-26., 26 p. https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2340995 (Q1, IF: 5.054)
 • Breuer, Johannes; Kmetty, Zoltán; Haim, Mario; Stier, Sebastian. 2023. User-centric approaches for collecting Facebook data in the ‘post-API age’: experiences from two studies and recommendations for future research. Information, Communication & Society 26: 14 pp. 2649-2668., 20 p. https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2097015 (Q1, IF: 5.054) 
 • Kmetty Zoltán, Bozsonyi Károly. 2022. Identifying Depression-Related Behavior on Facebook—An Experimental Study. Social Sciences 11: 3 p. 135 https://doi.org/10.3390%2Fsocsci11030135 (Q2, IF: 1.83)
 • Kmetty Zoltán, Németh Renáta. 2022. Which is your favorite music genre? A validity comparison of Facebook data and survey data. Bulletin De Methodologie Sociologique, pp. 1-23., 23 p. https://doi.org/10.1177%2F07591063211061754 (Q2, IF: 0.608)
 • Kmetty Zoltán, Stefkovics Ádám. 2022. Assessing the effect of questionnaire design on unit and item-nonresponse: evidence from an online experiment. International Journal of Social Research Methodology, 14 p. https://doi.org/10.1080%2F13645579.2021.1929714 (Q1, IF: 3.468)
 • Kmetty Zoltán, Tardos Róbert. 2022. Party Nexus Position Generator. Social Networks 70, pp. 112-125., 14 p. https://doi.org/10.1016%2Fj.socnet.2021.11.011 (Q1, IF: 2.376)
 • Szabó, G., Kmetty, Z., & K. Molnár, E. (2021). Politics and Incivility in the Online Comments: What is Beyond the Norm-Violation Approach?. International Journal Of Communication, 15, 26.
 • Koltai J.,Kmetty Z., Bozsonyi K. (2021)From Durkheim to Machine Learning: Finding the Relevant Sociological Content in Depression and Suicide-Related Social Media Discourses. In: Rudas T., Péli G. (eds) Pathways Between Social Science and Computational Social Science. Computational Social Sciences. Springer
 • Szabó, M. K., Ring, O., Nagy, B., Kiss, L., Koltai, J., Berend, G., ... & Kmetty, Z. (2020). Exploring the dynamic changes of key concepts of the Hungarian socialist era with natural language processing methods. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 1-13.
 • Kostadinova, T., & Kmetty, Z. (2019). Corruption and political participation in Hungary: Testing models of civic engagement. East European Politics and Societies33(3), 555-578.
 • Kmetty, Z., Tardos, R., Albert, F., & Dávid, B. (2018). Mapping social milieus and cohesion patterns between 1997 and 2014. Exploiting the potential of the occupational position generator. Social Networks55, 116-129.
 • Albert, F., Dávid, B., Kmetty, Z., Kristóf, L., Róbert, P., & Szabó, A. (2018). Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey. East European Politics and Societies32(3), 544-565.
 • Kmetty, Z., Koltai, J., & Tardos, R. (2017). Core ties homophily and sociocultural divides in Hungary from 1987 to 2015. International Journal of Sociology47(3), 228-249.

 

További publikációk

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10029445

Projektek

2012-2013        A vörös-iszap katasztrófa complex vizsgálata

Magyar Tudományos Akadémia

Kutató

 

2012-2014        Szociális szolgáltatások  modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások  megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása

TÁMOP 5.4.1-12

Kutató

 

2012-2015        Törésvonalak, értékek és az identitás szerepe a magyar pártrendszer átalakulásában, 2000-2014

NKFIH. K105445

Kutató

 

2013-2018        Krízis és Innováció

MTA Kutatócsoport

Szenior Kutató

 

2015-2017        NATCONSUMERS

H2020. G-ID: 657672

Projekt koordinátor

 

2016-2018        ISSP – Hálózatok és erőforrások

NKFIH. K119565

Kutató

 

2016-2018        Jóléti attitűdök magyarázata

NKFIH. K120070

Kutató

 

2018-2020        STEPIN - Using Living Labs to roll out Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals

H2020. G-ID: 785125

Vezető kutató, WP vezető

 

2018-2020        Szöveg analitika és közösségi média kutatás

NKFIH. FK128981

Kutatásvezető

 

2019-2024        Az 1945 és 1989 közötti sajtó társadalomtörténeti elemzése a természetesnyelv-feldolgozás (NLP) módszereivel

NKFIH. FK131826

Szenior Kutató

 

2021-2023        Új utak a társadalom megismerésében - A donáció alapú digitális adatgyűjtésben rejlő lehetősségek

ELKH Kiemelt kutatási projekt

Kutatásvezető

 

2021-2023        Társadalmi viselkedés megértése és modellezése digitális adatokkal - Közpolitikai döntések támogatása valós idejű „online listening” alapú társadalmi, nyelvi és szimulációs modellekkel

Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labor[MILAB]

Kutatásvezető

 

2024-2026        Digitális politikai lábnyomok

NKFIH. K147329

Kutatásvezető