Szabó Martina Katalin

Szabó Martina Katalin
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK Recens)
Kutatási területek
 • Különböző mentális betegségek nyelvi sajátságainak vizsgálata nyelvi produktumok nyelvtechnológiai elemzése alapján (enyhe kognitív zavar, korai Alzheimer-kór, skizofrénia, skizoaffektív és bipoláris zavar, stroke és dizartria)
 • Negatív emotív elemek szemantikai és pragmatikai vizsgálata a beszélt és az írott nyelv különböző korpuszain, szinkrón és diakrón szempontból
 • Időbeli szemantikai változások vizsgálata számítógépes szemantikai eszközök segítségével
 • Korpuszok létrehozása és elemzése különböző kutatási célokra. Korpuszok, amelyeknek a létrehozásában és elemzésében részt vettem/veszek: Pártélet (folyóirat: 1956-1989), Magyar Nemzet (folyóirat, 1990-1014), Népszabadság (folyóirat, 1990-1014), NarRu (Narrative corpus of Russian), HunOr (Russian-Hungarian Parallel corpus), HunLearner (Hungarian learner’s corpus), számos magyar nyelvű szentimentkorpusz (twitter, hírszövegek, termékvélemények), Magyar emóciókorpusz (vélemények), Magyar emóció hírkorpusz, HuTongue magyar félig spontán beszélt nyelvi korpusz; StaffTalk magyar spontán beszélt nyelvi korpusz, Rákosi-jegyzőkönyvek korpusza, különböző mentális betegségek beszélt nyelvi korpuszai (Alzheimer, skizofrénia, skizoaffektív és bipoláris zavar)
Kiemelt publikációk
 • ● Vincze V., Gosztolya G., Szabó M.K., Hoffmann I., Tóth L., Pákáski M., Kálmán L. 2021. Linguistic parameters of spontaneous speech in identifying mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. Computational Linguistics, 47(3), 1-34. 2022. Ranking: Q1, Journal Impact Factor: 9.3

  ● Egas-López, J. V., Balogh, R., Imre, N., Hoffmann, I., Szabó, M. K., Tóth, L., Pákáski, M., Kálmán, J. & Gosztolya, G. 2022. Automatic screening of mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease by means of posterior-thresholding hesitation representation. Computer Speech & Language, 75, 101377. Ranking: Q1, Journal Impact Factor: 4.3.

  ● Vincze, V., & Szabó, M. K. 2020. Automatic detection of Hungarian clickbait and entertaining fake news. In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Rumours and Deception in Social Media (RDSM). ACL Anthology. 58-69.

  ● Szabó M. K., Ring O., Nagy B., Kiss L., Koltai J., Berend G., Vidács L., Gulyás A. & Kmetty Z. 2020. Exploring the dynamic changes of key concepts of the Hungarian socialist era with natural language processing methods. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History. DOI: 10.1080/01615440.2020.1823289, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01615440.2020.1823289. Ranking: Q1, Journal Impact Factor: 1.3.

  ● Szabó, M.K., Vincze, V. and Bibok, K. 2022. "“Thank you for the terrific party!” – An analysis of Hungarian negative emotive words". Corpus Linguistics and Linguistic Theory. Open access: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cllt-2022-0013/html. Ranking: Q1, 5-year Journal Impact Factor: 1.9.

  ● Ring, O., Szabó, M. K., Guba, Cs., Váradi, B., Üveges, I. 2024. Approaches to sentiment analysis of Hungarian political news at the sentence-level. Language Resources and Evaluation. Springer. In press. Impact Factor: 2.7.

  ● Szabó M. K. 2019. Az értékváltás jelensége a magyar nyelvben. A negatív emotív elemek egy sajátos használatáról [The phenomenon of value change in the Hungarian language. On a specific use of negative emotive words]. Magyar Nyelv 115: 3. 309-323.

  ● Gulyás A., Szabó M. K., Ring O., Kiss L., Boros I. 2021. Networks of the political elite and political agenda topics: Creation and analysis of historical corpora using NLP and SNA methods. In: Rudas T., Péli G. (eds), Pathways Between Social Science and Computational Social Science. Computational Social Sciences. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-54936-7_9. 197-214. Ranking: D1. 

Projektek
 • 2020 – jelenleg is: OTKA PD vezető kutató. Projekt ID: 132312. Befogadó intézmény: Szoftverfejlesztés Tanszék, Informatikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Magyarország
 • 2019 – 2023: Résztvevő kutató: OTKA FK. Projekt ID: 131826. Befogadó intézmény: Computational Social Science - Research Center for Educational and Network Studies (CSS-RECENS), HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, Magyarország
 • 2020 – 2022: résztvevő kutató: MILAB: Development of sentiment analysis methods for Hungarian language texts. Befogadó intézmény: Politikatudományi Intézet, HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, Magyarország
 • 2019 – 2020: Résztvevő kutató: EVILTONGUE (H2020-ERC) project. Project ID: 648693. Befogadó intézmény: Computational Social Science - Research Center for Educational and Network Studies (CSS-RECENS), HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, Magyarország
 • 2016 – 2018: Résztvevő kutató: EVILTONGUE (H2020-ERC) project. Project ID: 648693. Befogadó intézmény: Computational Social Science - Research Center for Educational and Network Studies (CSS-RECENS), HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, Magyarország