Szabó Martina Katalin

Szabó Martina Katalin
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK Recens)
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: szabo.martina@tk.hu
 • Telefonszám: +36 1 224 6700 / 5440
 • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.16)
Kutatási területek
 •  Korpuszok létrehozása és elemzése különböző kutatási célokra. Korpuszok, amelyeknek a létrehozásában és elemzésében részt vettem/veszek: Pártélet (folyóirat: 1956-1989), Magyar Nemzet (folyóirat, 1990-1014), Népszabadság (folyóirat, 1990-1014), NarRu (Narrative corpus of Russian), HunOr (Russian-Hungarian Parallel corpus), HunLearner (Hungarian learner’s corpus), számos magyar nyelvű szentimentkorpusz (twitter, hírszövegek, termékvélemények), Magyar emóciókorpusz (vélemények), Magyar emóció hírkorpusz, HuTongue magyar félig spontán beszélt nyelvi korpusz; StaffTalk magyar spontán beszélt nyelvi korpusz, Rákosi-jegyzőkönyvek korpusza, különböző mentális betegségek beszélt nyelvi korpuszai (Alzheimer, skizofrénia, skizoaffektív és bipoláris zavar)         
 • Negatív emotív elemek szemantikai és pragmatikai vizsgálata a beszélt és az írott nyelv különböző korpuszain, szinkrón és diakrón szempontból
 • Számítógépes szentiment- és emócióelemzés
 • Időbeli szemantikai változások vizsgálata számítógépes szemantikai eszközök segítségével
 • Különböző mentális betegségek nyelvi sajátságainak vizsgálata szövegátiratok nyelvtechnológiai elemzése alapján (enyhe kognitív zavar, korai Alzheimer-kór, skizofrénia, skizoaffektív és bipoláris zavar)
 • A Rákosi- és a Kádár-kor propagandadiskurzusa
 • Pletykaszövegek nyelvészeti pragmatikai vizsgálata 
Kiemelt publikációk
 • Vincze V., Gosztolya G., Szabó M.K., Hoffmann I., Tóth L., Pákáski M., Kálmán L. Linguistic Parameters of Spontaneous Speech in Identifying Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease. In Computational LInguistics. Megjelenés előtt.

 • Gulyás A., Szabó M.K., Ring O., Kiss L., Boros I. 2021. Networks of the Political Elite and Political Agenda Topics: Creation and Analysis of Historical Corpora Using NLP and SNA Methods. In: Rudas T., Péli G. (eds) Pathways Between Social Science and Computational Social Science. Computational Social Sciences. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-54936-7_9. 197-214. Besorolás: D1.

 • Vincze, V., & Szabó, M. K. 2020. Automatic Detection of Hungarian Clickbait and Entertaining Fake News. In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Rumours and Deception in Social Media (RDSM). ACL Anthology. 58-69.
 • Szabó M.K., Ring O., Nagy B., Kiss L., Koltai J., Berend G., Vidács L., Gulyás A. & Kmetty Z. 2020. Exploring the dynamic changes of key concepts of the Hungarian socialist era with natural language processing methods. In: Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History. DOI: 10.1080/01615440.2020.1823289, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01615440.2020.1823289 Besorolás: Q1.
 • Kmetty, Z., Vincze, V., Demszky, D., Ring, O., Nagy, B., Szabó, M.K. 2020. Pártélet: A Hungarian Corpus of Propaganda Texts from the Hungarian Socialist Era. In: Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC-2020).
 • Szabó M.K. 2019. Az értékváltás jelensége a magyar nyelvben. A negatív emotív elemek egy sajátos használatáról. Magyar Nyelv 115: 3. 309-323.
 • Szabó M.K., Szvetelszky Zs. 2019. Spontán és részlegesen spontán körülmények között keletkezett pletykaszövegek pragmatikai szempontú vizsgálata. Nyelvtudományi Közlemények 115. 317-343.
 • Szabó M.K., Bibok K. 2019. Értékvesztésre és értékváltásra képes lexémák újabb vizsgálata. ARGUMENTUM 15. 639‒649. 
Projektek

H2020-ERC-2014-CoG: No Sword Bites So Fiercly as an Evil Tongue? Gossip Wrecks Reputation, but Enhances Cooperation (EVILTONGUE-648693)